Populasi Belia Malaysia
(15 tahun - 40 tahun)

Jumlah populasi belia di Malaysia 2018
15,101,000

Profil Belia

Jumlah belia yang telah mendaftar profil belia
105,258

Ahli ICE

Jumlah profil belia sebagai ahli ICE
133

Profil Belia

Profil Belia merupakan satu sistem yang berpusat bagi mengumpulkan data-data berkaitan profil belia di Malaysia

IYRES Community Enumerator (ICE)

Kumpulan belia yang bertindak sebagai Crew ICE yang membantu menjalankan aktiviti penyelidikan secara empirikal di pelbagai peringkat

Manual Pengguna

Manual ini bertujuan untuk membantu pengguna sistem memahami proses kerja dan penggunaan bagi setiap modul di dalam sistem ini. Dokumentasi ini akan menerangkan dengan terperinci bagaimana sistem ini berfungsi dan memberi gambaran keseluruhan penggunaan sistem tersebut. Manual ini merupakan bahan rujukan atau panduan untuk menggunakan sistem profil belia.