Populasi Belia Malaysia
(15 tahun - 40 tahun)

Jumlah populasi belia di Malaysia 2018
15,101,000

Profil Belia

Jumlah belia yang telah mendaftar profil belia
153,102

Ahli ICE

Jumlah profil belia sebagai ahli ICE
2022

Profil Belia merupakan satu sistem yang berpusat bagi mengumpulkan data-data berkaitan profil belia di Malaysia

Kumpulan belia yang bertindak sebagai Crew ICE yang membantu menjalankan aktiviti penyelidikan secara empirikal di pelbagai peringkat

Untuk perhatian, sebelum ke Maklumat Lanjut untuk mendapatkan informasi berkaitan Peluang Pekerjaan yang disediakan, anda perlu mendaftar terlebih dahulu di dalam sistem Profil Belia dengan klik Daftar.