Penciptaan Pekerjaan

Ganushop V2.0

Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU) telah membangunkan sistem marketplace Ganushop iaitu sistem pusat beli belah e-dagang dan merupakan platform yang berkonsepkan jual beli di atas talian serta dibina untuk semua peniaga (vendor) di dalam dan di luar Terengganu. Usaha ini dibuat bagi membantu usahawan untuk memperluaskan pasaran perniagaan di atas talian dan mengikut keperluan semasa.

1. Usahawan belia boleh mendaftar sebagai peniaga dan produk ke Ganushop secara PERCUMA dan TIADA BAYARAN akan dikenakan.

Untuk pendaftaran Ganushop V2.0, sila layari :