Peluang Pekerjaan

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)

Digital Business Services (DBS) & Digital Tech Apprenticeship (DTA)

MyDigitalWorkforce Work in Tech (MYWiT) adalah merupakan inisiatif untuk memberi insentif kepada majikan untuk mengupah rakyat Malaysia melalui program digital upskilling dan reskilling. Inisiatif ini menyokong syarikat untuk mengupah bakat digital melalui insentif gaji dan latihan. MYWiT terdiri daripada program-program berikut seperti Perkhidmatan Perniagaan Digital (DBS) dan Perantisan Teknologi Digital (DTA). Program DBS telah disesuaikan untuk meningkatkan celik digital dan kemahiran di kalangan rakyat Malaysia sebagai usaha untuk membendung kenaikan tahap pengangguran. Kaedah pelaksanaan program berikut dilakukan melalui perkongsian dengan syarikat-syarikat dalam sektor DBS yang berkembang pesat akhirnya mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Sementara itu, program DTA menawarkan peluang kepada bakat kemahiran menaik dan reskill untuk mereka meningkatkan kelayakan mereka dan dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan untuk berkembang maju dalam kebanyakan pekerjaan teknologi pekerjaan dalam permintaan, dalam bidang seperti sains data, pembangunan perisian dan keselamatan siber.

ebelia-tabs-mdec-dbs-dta