Manual Pengguna Sistem Profil Belia

Langkah 1:
Tekan butang 'Daftar' di muka Utama.
Butang log masuk
Langkah 2:
Isikan maklumat lengkap seperti tertera di dalam borang pendaftaran Profil Belia.
Butang log masuk

Nota:
i. Semua medan adalah wajib diisi.
ii. Kata laluan hendaklah sama dengan medan pengesahan kata laluan.

Langkah 3:
Setelah selesai, tekan butang Daftar Pengguna.
Butang log masuk
Dan paparan anda berjaya mendaftar dipaparkan, klik pada butang ‘ok’ dan sahkan emel anda.
Butang log masuk
Langkah 4:
Pengesahan alamat emel.
Butang log masuk
Langkah 1:
Buka emel yang anda gunakan untuk pendaftaran.
Butang log masuk
Langkah 2:
Cari emel dari IYRES bertajuk “Verify Email Address” dan buka emel tersebut.
Langkah 3:
Klik pada butang “Verify Email Address” yang terdapat di dalam emel tersebut.
Butang log masuk
Langkah 4:
Setelah itu, anda akan dibawa ke tab browser yang baru dan mengatakan anda telah berjaya mendaftar sebagai ahli Profil Belia.
Langkah 1:
Klik butang Log Masuk
Butang log masuk
Langkah 2:
Masukan makluat emel dan kata laluan anda
Butang log masuk
Langkah 3:
Klik pada butang log masuk. Setelah berjaya log masuk ke dalam sistem Profil Belia, anda akan dipapaprkan dengan Dashboard profil anda.
Butang log masuk
Langkah 1:
Klik pada butang lupa kata laluan
Butang log masuk
Langkah 2:
Masukan alamat emel dan tekan butang tetapkan semula kata laluan.
Butang log masuk
Langkah 3:
Emel akan dihantar mengenai permintaan penukaran kata laluan.
Butang log masuk
Langkah 4:
Buka emel anda dan cari emel dari IYRES bertajuk Reset Password Notification dan buka emel tersebut.
Butang log masuk
Langkah 5:
Klik pada butang Reset Password.
Butang log masuk
Langkah 6:
Tab baru akan dibuka - masukan kata laluan baru dan sahkan kata laluan baru tersebut. Kemudian tekan butang Reset Password.
Butang log masuk
Setelah berjaya, anda akan terus log masuk dan di bawa ke muka utama.

Setelah berjaya log masuk, tekan menu Dashboard untuk ke bahagian Dashboard. Anda akan dipaparkan dengan maklumat peribadi bersama maklumat lain yang terdapat pada bahagian ini. Untuk mengemaskini maklumat peribadi, tekan pada side-menu Kemaskini Profil.

Butang log masuk

Sila isi semua maklumat dengan lengkap - bermula dengan Maklumat Peribadi.

Butang log masuk
1. Maklumat Peribadi
Isikan semua maklumat dengan lengkap. Setelah lengkap, tekan butang Next Step.
Butang log masuk
2. Maklumat Perhubungan
Isikan semua maklumat dengan lengkap. Setelah lengkap, tekan butang Next Step.
Butang log masuk
3. Penglibatan Aktiviti
Isikan semua maklumat dengan lengkap. Setelah lengkap, tekan butang Next Step.
Butang log masuk
4. Perakuan Maklumat Diri
Isikan semua maklumat dengan lengkap. Setelah lengkap, tekan butang Submit.
Butang log masuk

Untuk menukar kata laluan, tekan pada side-menu Tukar Kata Laluan.

Butang log masuk

Kemudian masukan kata laluan sekarang/asal, dan masukan kata laluan baru dan pengesahan kata laluan baru.

Butang log masuk

Setelah selesai, tekan butang Tukar Kata Laluan.

Untuk mengemaskini pengalaman dahulu, tekan pada side-menu Pengalaman Terdahulu.

Butang log masuk

Senarai pengalaman yang telah dimasukan akan disenaraikan di sini. Jika anda belum memasukan sebarang maklumat pengalaman terdahulu, ianya akan memaparkan kosong sahaja.

Butang log masuk

1. Maklumat Peribadi
Isikan semua maklumat dengan lengkap. Setelah lengkap, tekan butang Next Step.
Butang log masuk
Langkah 1.
Tekan butang ‘Tambah pengalaman terdahulu’
Butang log masuk
Langkah 2.
Pop-up window akan ditunjukan, dan masukan semua maklumat yang ditunjukan pada pop-up window. Setelah selesai, tekan butang ‘Save changes’ untuk menyimpan semua maklumat yang telah dimasukan. Jika ingin membatalkan penambahan maklumat ini, tekan butang ‘Close’.
Butang log masuk
Langkah 1.
Tekan butang delete (icon tong sampah) untuk memadamkan maklumat pengalaman terdahulu.
Butang log masuk
Langkah 2.
Tekan butang ‘Ya, saya pasti!’ untuk memdamkan maklumat yang telah dipilah. Tekan butang ‘Kembali’ jika anda ingin membatalkan pemadaman ini.
Butang log masuk

Untuk mengemaskini dokumen sokongan, tekan pada side-menu ‘Dokumen Sokongan’.

Butang log masuk

Jika anda telah memuatnaik mana-mana dokumen sokongan, halaman ini akan memaparkan pautan paparan untuk dokumen tersebut. Jika belum memuatnaik apa-apa dokumen, tiada pautan paparan akan dipaparkan.

Butang log masuk

1. Papar Dokumen Sokongan
Tekan butang ‘Paparan’ (icon mata) untuk memaparkan dokument yang telah dimuatnaik.
Langkah 1.
Tekan butang ‘Choose file’ untuk memilih fail yang iangin dimuatnaik untuk Salinan Kad Pengenalan dan Salinan Akaun Bank.
Butang log masuk
Langkah 2.
Setelah memilih fail, tekan butang ‘Open’ untuk memuatnaik ke dalam sistem.
Butang log masuk
Langkah 3.
Setelah memilih fail yang sesuai, tekan butang ‘Upload’ untuk memuatnaik kedua-dua fail pilihan ke dalam sistem Profil Belia.
Butang log masuk
Langkah 1.
Tekan butang ‘Choose file’ dan pilih fail yang ingin dimuatnaik bagi setiap medan.
Butang log masuk
Langkah 2.
Setelah memilih fail, tekan butang ‘Open’ untuk memuatnaik ke dalam sistem.
Butang log masuk
Langkah 3.
Setelah memilih fail yang sesuai, tekan butang ‘Upload’ untuk memuatnaik kedua-dua fail pilihan ke dalam sistem Profil Belia.
Butang log masuk

Untuk melihat status permohonan terhadap tawaran iklan yang telah dipohon, tekan pada side-menu ‘Status Permohonan’.

Butang log masuk

Setelah itu, senarai projek yang telah dipohon akan dipaparkan bersama status permohonan.

Butang log masuk

Antara status yang akan dipaparkan adalah seperti berikut:
baru
Permohonan baru ke atas projek yang dipohon.
berjaya
Permohonan anda berjaya ke atas projek yang dipohon.
tidak berjaya
Permohonan anda tidak berjaya ke atas projek yang dipohon.
kiv
Permohonan anda dalam perhatian untuk projek yang dipohon.

Untuk melihat status projek ICE terhadap tawaran iklan yang telah berjaya, tekan pada side-menu 'Status Projek'.

Butang log masuk

Setelah itu, senarai projek yang telah dipohon akan dipaparkan bersama status permohonan. Jika masih belum ada projek yang mempunyai status, tiada maklumat akan dipaparkan.

Butang log masuk

Langkah 1
Tekan menu ‘Tawaran Iklan’ untuk melihat senarai projek yang ada di dalam sistem Profil Belia.
Butang log masuk
Butang log masuk
Langkah 2
Tekan butang ‘Permohonan’ untuk memohon jawatan yang diiklankan.
Langkah 3

Halaman ‘Permohonan IYRES Community Enumerator (ICE)’ akan dipaparkan bersama maklumat projek dan maklumat peribadi anda. Jika semua kelayakan anda sempurna, butang ‘Hantar Permohonan’ akan dipaparkan dan aktif. Tekan butang tersebut untuk menghantar permohonan anda.

Jika butang tersebut tidak aktif, sila pastikan maklumat yang masukan telah sempurna. Sila pastikan:

Salinan Kad Pengenalan & Salinan Bank Akaun anda telah dimuatnaik.

Butang log masuk
Setelah permohonan anda berjaya dihantar, status permohonan anda akan menjadi ‘Baru’. Ianya akan berubah apabila permohonan anda telah disemak oleh pentadbir.
Langkah 1
Tekan butang ‘Log Keluar’ untuk keluar dari sistem Profil Belia.
Butang log masuk
Langkah 1

Untuk menghantar penrtanyaan kepada pentadbir, tekan menu ‘Pertanyaan’ dan borang pertanyaan akan dipaparkan.

Butang log masuk

Sila penuhkan dengan lengkap maklumat yang tertera di dalam borang dan apabila telah sedia untuk dihantar, takan butang ‘Hantar’.