Latihan & Kemahiran

Kementerian Sumber Manusia

i. Program Peningkatan Kapasiti Dan Kapabiliti Kumpulan Khusus (PPKK)

Program meningkatkan tahap pendapatan dan kualiti hidup isi rumah berpendapatan rendah melalui pelbagai program ekonomi,pendidikan dan latihan, program keusahawanan dan sebagainya.

Untuk maklumat lanjut mengenai PPKK, sila layari :

Progam Peningkatan Kapasiti Dan Kapabiliti Kumpulan Khusus (PPKK)


ii. Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM)

Terdiri dari ILP dan ADTEC menawarkan persijilan kemahiran malaysia secara sepenuh masa peringkat sijil dan diploma kemahiran.

Untuk maklumat lanjut mengenai ILJTM, sila layari :

Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM)


iii. Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

SLDN adalah satu konsep latihan yang melibatkan latihan di dua tempat iaitu di industri dan institusi latihan.Ianya merupakan program berbentuk perantisan di mana 70 % latihan praktikal di indusri dan 30% latihan teori di pusat latihan.

Untuk maklumat lanjut mengenai SLDN, sila layari :

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)


iv. Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Sijil Kemahiran Malaysia

Satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu

Untuk maklumat lanjut mengenai PPT, sila layari :

Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Sijil Kemahiran Malaysia


v. Kursus Jangka Pendek

Kursus Jangka Pendek ditawarkan kepada pekerja industri atau orang awam yang berminat untuk menjalani kursus peningkatan kemahiran selepas waktu bekerja atau hujung minggu

Nombor pejabat : 03-88865549

Emel : lisa@mohr.gov.my

Untuk maklumat lanjut mengenai Kursus Jangka Pendek, sila layari :

Kursus Jangka Pendek