Latihan & Kemahiran

Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) Wilayah Timur

i. Young Entrepeneurship Engagement Talent (YOUNITY)

Program khas untuk golongan Belia Bumiputera yang ingin menceburi bidang keusahawanan dan berminat dalam perniagaan fraincais dan pra – francais. Peserta program akan berpeluang untuk mengikuti latihan yang berstruktur, padanan perniagaan, bantuan perniagaan dan diberi pemantauan selama enam (6) bulan apabila bermulanya perniagaan. Margin Perniagaan sehingga 90% Saiz Perniagaan sehingga RM500,000.00 Kadar Pembiayaan 3.75% kadar rata setahun Tamat Tempoh : 31 Disember 2021

Kumpulan Sasaran : 1. Belia 21 - 40 tahun

Young Entrepeneurship Engagement Talent (YOUNITY)

ii. Successful Women Entrepeneurship Engagement Talent (SWEET)

Program khas untuk golongan wanita Bumiputera yang ingin menceburi bidang keusahawanan dan berminat dalam perniagaan francais. Peserta SWEET akan berpeluang mengikuti latihan yang berstruktur , padanan perniagaan, bantuan pembiayaandan diberi pemantauan selama enam ( 6) bulan apabila bermulanya perniagaan. Syarat Permohonan 1.21-60 tahun (wanita sahaja) 2.Peserta wanita harus memiliki minimum 60%saham syarikat -Margin Perniagaan sehingga 90% -Saiz Perniagaan sehingga RM500,000.00 -Kadar Pembiayaan 3.75% kadar rata setahun

Kumpulan Sasaran : 1. 21 - 60 tahun (wanita sahaja) 2. Peserta wanita harus memiliki minimum 60%saham syarikat

Successful Women Entrepeneurship Engagement Talent (SWEET)