Latihan & Kemahiran

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

i. JUMPER 'Start Up'

Program JUMPER 'Start Up' ialah program latihan keusahawanan bagi siswazah muda Bumiputera (Perantis) yang memilih untuk menjadikan bidang keusahawanan sebagai kerjaya pilihan.

Para perantis akan di dedahkan kepada pembelajaran sebenar tentang pengurusan perniagaan melalui latihan sangkut di syarikat naungan PUNB (mentor).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran perantis sebagai persediaan awal bagi menjadi seorang usahawan. Proses Permohonan Program JUMPER 'Start Up' PUNB adalah seperti turutan di bawah:

  1. Peserta mendaftar dan menghadiri temuduga panel
  2. Pemberitahuan sekiranya disenarai pendek
  3. Proses penempatan & kelulusan
  4. Peserta menyertai kursus induksi & motivasi keusahawanan
  5. Peserta lapor diri & latihan bermula

Sebarang pertanyaan boleh hubungi:

  • Nombor pejabat : 03 – 2785 1834/1876
  • Nombor tel : 012 – 345 6952/012 – 755 1219
  • Emel : norilhami_sawai@punb.com.my / mardhiah_mohtar@punb.com.my

JUMPER 'Start Up' PUNB