Latihan & Kemahiran

1. Kementerian Sumber Manusia

i. Program Peningkatan Kapasiti Dan Kapabiliti Kumpulan Khusus (PPKK)

Program meningkatkan tahap pendapatan dan kualiti hidup isi rumah berpendapatan rendah melalui pelbagai program ekonomi,pendidikan dan latihan, program keusahawanan dan sebagainya.

Untuk maklumat lanjut mengenai PPKK, sila layari :

Progam Peningkatan Kapasiti Dan Kapabiliti Kumpulan Khusus (PPKK)


ii. Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM)

Terdiri dari ILP dan ADTEC menawarkan persijilan kemahiran malaysia secara sepenuh masa peringkat sijil dan diploma kemahiran.

Untuk maklumat lanjut mengenai ILJTM, sila layari :

Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM)


iii. Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

SLDN adalah satu konsep latihan yang melibatkan latihan di dua tempat iaitu di industri dan institusi latihan.Ianya merupakan program berbentuk perantisan di mana 70 % latihan praktikal di indusri dan 30% latihan teori di pusat latihan.

Untuk maklumat lanjut mengenai SLDN, sila layari :

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)


iv. Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Sijil Kemahiran Malaysia

Satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan di dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu

Untuk maklumat lanjut mengenai PPT, sila layari :

Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Sijil Kemahiran Malaysia


2. Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (MEDAC)

i. PROGRAM PROTÉGÉ – Ready To Work (RTW)

Objektif utama program ini adalah untuk meningkatkan kebolehpasaran dan kemahiran keusahawanan graduan menganggur dengan memfokus program latihan dan bimbingan bersama industri. Ini adalah bertujuan untuk melahirkan lebih ramai usahawan (job creators) yang kompetitif dan bersedia ke pasaran global serta pencari kerja (job seekers) yang berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri semasa.

Untuk maklumat lanjut mengenai RTW, sila layari :

PROGRAM PROTÉGÉ – Ready To Work (RTW)


ii. Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)

Menggalak dan meningkatkan penglibatan golongan belia dalam bidang perniagaan dan keusahawanan melalui latihan keusahawanan berkaitan asas menjalankan perniagaan dan sekaligus menawarkan peluang pekerjaan.

Untuk maklumat lanjut mengenai TUBE, sila layari :

Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)