Dana & Kemudahan

UDA Holding Berhad

i. PROGRAM INSENTIF USAHAWAN UDA

Khas buat golongan usahawan Perusahaan Kecil Dan Sederhana (PKS) oleh pihak UDA Holdings Berhad dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi (MEDAC) untuk menyokong perniagaan usahawan di bawah kategori PKS & Mikro.

Program ini dirangka dan dilaksanakan bagi membantu usahawan PKS dengan menyediakan ruang niaga atau platform yang bersesuaian kepada usahawan untuk satu tempoh masa tertentu atau program usahawan jangka panjang untuk terus kekal di pasaran.

Maklumat lanjut, layari PROGRAM INSENTIF USAHAWAN UDA