Dana & Kemudahan

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC)

i. Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur oleh TEKUN Nasional

Pembiayaan Modal kepada Usahawan Perkhidmatan Penghantaran Motorsikal di Lembah Klang dan Seremban sahaja buat masa ini. Skim ini bertujuan memberi peluang menjana pendapatan kepada golongan yang terjejas akibat penularan Covid-19 serta arahan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 lalu.

Untuk pendaftaran Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur, sila layari :

Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur oleh TEKUN Nasional

ii. Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro atau Covid Business Recovery – Micro (CBRM)

Skim pembiayaan mikro bagi usahawan yang terjejas kesan daripada wabak COVID-19 untuk memulih dan memulakan semula perniagaan sedia ada di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Rakyat Prihatin.

Untuk maklumat lanjut mengenai Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro, sila layari :

Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro atau Covid Business Recovery – Micro (CBRM)

iii. Tekun Nasional

Menyediakan pelbagai produk dalam bentuk pembiayaan modal kepada masyarakat khususnya usahawan tempatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai Tekun Niaga, sila layari :

Tekun Niaga

Untuk maklumat lanjut mengenai Teman Tekun, sila layari :

Teman Tekun

Untuk maklumat lanjut mengenai Skim TemanNita, sila layari :

Skim TemanNita

Untuk maklumat lanjut mengenai Skim Pembiayaan Kontrak-I, sila layari :

Skim Pembiayaan Kontrak-I

Untuk maklumat lanjut mengenai Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI), sila layari :

Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)