Dana & Kemudahan

Jabatan Pertanian

Projek Pertanian Bandar

Pihak kerajaan dibawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara telah meluluskan Projek Pertanian Bandar untuk kita semua. Dengan adanya projek ini, kerajaan berharap ia dapat membantu mengurangkan kos sara hidup orang bandar dan pinggir bandar yang terkesan akibat PKP. Orang kampung juga boleh memohon projek ini dengan syarat warganegara Malaysia dan umur 18 tahun ke atas.

Projek ini dipecahkan kepada 2 kategori.

  1. Kategori Komuniti

    Projek dilaksana di sekitar kediaman secara berkumpulan dengan bilangan minima 10 orang peserta.

  2. Kategori Individu

    Projek dilaksanakan secara individu di kawasan kediaman masing - masing.

Untuk pendaftaran Projek Pertanian Bandar, sila layari :

Projek Pertanian Bandar

Borang yang telah lengkap diisi boleh diemail kepada bandar@doa.gov.my