Dana & Kemudahan

1. Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan

i. Program Agropreneur Muda

Program untuk membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang keusahawanan agro berasaskan semua aktiviti di dalam rantaian nilai sektor pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, industri asas tani termasuk pemasaran, khidmat sokongan dan agropelancongan.

Untuk pendaftaran Program Agropreneur Muda, sila layari :

Program Agropreneur Muda

ii.Kelab MYAGROSIS oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)

Pendedahan secara hands-on mengenai aspek pertanian melalui tiga bidang perniagaan tani:

  1. Agro Niaga - Merangkumi bidang perniagaan tani, peruncitan, pemprosesan, pemasaran dan industri asas tani.
  2. Agro Ladang - Merangkumi bidang perniagaan tani penanaman, perikanan, penternakan, landskap dan florikultur.
  3. Agro Inovasi - Merangkumi bidang perniagaan tani berasaskan kreatif tani, inovasi R&D, pelabelan, pembungkusan, dan pembaharuan produk serta pemodenan mesin-mesin asas pertanian yang bersaiz kecil.

Untuk maklumat lanjut mengenai Kelab MYAGROSIS, sila layari :

Kelab MYAGROSIS


2. Kementerian Sumber Manusia

i. Pinjaman Latihan Kemahiran Bagi Lepasan Sekolah oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran

Memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan berdaftar dengan PTPK. Latihan ini dibuka kepada pelatih yang mengikuti program latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM).

Untuk pendaftaran Pinjaman Latihan Kemahiran Bagi Lepasan Sekolah oleh Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran, sila layari :

Pinjaman Latihan Kemahiran Bagi Lepasan Sekolah

ii. Pinjaman Latihan Kemahiran Bagi Pekerja

Pembiayaan pinjaman ini bertujuan meningkatkan kelayakan pekerja sama ada secara:

  1. Menjalani latihan semula (Reskiling)
  2. Menjalani latihan kemahiran baru untuk menyokong kemahiran sedia ada (Multiskiling)
  3. Menjalani latihan kemahiran untuk meningkatkan tahap (Upskiling) , atau
  4. Menjalani latihan kemahiran bagi mendapatkan persijilan dari pengetahuan dan pengalaman kerja

Untuk pendaftaran Pinjaman Latihan Kemahiran Bagi Pekerja, sila layari :

Pinjaman Latihan Kemahiran Bagi Pekerja

iii. Pembiayaan Malaysia Meister Programme

Program pembiayaan untuk peningkatan tahap kemahiran yang diberikan kepada pekerja tempatan samada pekerja awam atau swasta sebagai persediaan menjadi pakar industri dalam bidang pekerjaan yang diceburi.

Untuk pendaftaran Pembiayaan Malaysia Meister Programme, sila layari :

Pembiayaan Malaysia Meister Programme

iv. Program Pembiayaan Kepada Golongan Pekerja Dan Future Workers (Lepasan Siswazah)

Pembiayaan latihan kemahiran kepada golongan lepasan Siswazah (diploma/ijazah) secara PERCUMA. Program ini memberi peluang kepada graduan diploma dan ijazah untuk meningkatkan peluang pekerjaan khususnya mereka yang masih menganggur /tiada pekerjaan tetap atau ingin meningkatkan kemahiran diri.

Untuk pendaftaran Program Pembiayaan Kepada Golongan Pekerja Dan Future Workers (Lepasan Siswazah), sila layari :

Program Pembiayaan Kepada Golongan Pekerja Dan Future Workers (Lepasan Siswazah)


3. Kementerian Wilayah Persekutuan

i. Program Residensi Wilayah

Menyediakan rumah yang selesa lagi berkualiti serta mampu dimiliki kepada warga Wilayah Persekutuan. Residensi Wilayah merujuk kepada Rumah Mampu Milik di Wilayah Persekutuan dengan harga jualan sehingga RM300,000 seunit dengan tagline “Residensi Wilayah Residensiku”.

Untuk pendaftaran Program Residensi Wilayah, sila layari :

Program Residensi Wilayah

i. Perumahan Bandar (Micro Housing) DBKL

Konsep pelaksanaan sewaan bilik bagi Perumahan Bandar adalah kemudahan penyewaan bilik kepada komuniti muda yang belum berkahwin dan bekerja di mana sewaan bilik adalah secara berkongsi, iaitu 1 bilik yang melibatkan 4 katil atau 1 bilik yang melibatkan 6 katil. Tempoh Penyewaan ialah 12 bulan (minimum) dan 18 bulan (maksimum).

Untuk pendaftaran Perumahan Bandar (Micro Housing) DBKL, sila layari :

Perumahan Bandar (Micro Housing) DBKL


4. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC)

i. Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur oleh TEKUN Nasional

Pembiayaan Modal kepada Usahawan Perkhidmatan Penghantaran Motorsikal di Lembah Klang dan Seremban sahaja buat masa ini. Skim ini bertujuan memberi peluang menjana pendapatan kepada golongan yang terjejas akibat penularan Covid-19 serta arahan PKP yang bermula pada 18 Mac 2020 lalu.

Untuk pendaftaran Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur, sila layari :

Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur oleh TEKUN Nasional

ii. Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro atau Covid Business Recovery – Micro (CBRM)

Skim pembiayaan mikro bagi usahawan yang terjejas kesan daripada wabak COVID-19 untuk memulih dan memulakan semula perniagaan sedia ada di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Rakyat Prihatin.

Untuk maklumat lanjut mengenai Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro, sila layari :

Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro atau Covid Business Recovery – Micro (CBRM)

iii. Tekun Nasional

Menyediakan pelbagai produk dalam bentuk pembiayaan modal kepada masyarakat khususnya usahawan tempatan.

Untuk maklumat lanjut mengenai Tekun Niaga, sila layari :

Tekun Niaga

Untuk maklumat lanjut mengenai Teman Tekun, sila layari :

Teman Tekun

Untuk maklumat lanjut mengenai Skim TemanNita, sila layari :

Skim TemanNita

Untuk maklumat lanjut mengenai Skim Pembiayaan Kontrak-I, sila layari :

Skim Pembiayaan Kontrak-I

Untuk maklumat lanjut mengenai Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI), sila layari :

Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI)


5. Jabatan Pertanian

i. Projek Pertanian Bandar

Pihak kerajaan dibawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara telah meluluskan Projek Pertanian Bandar untuk kita semua. Dengan adanya projek ini, kerajaan berharap ia dapat membantu mengurangkan kos sara hidup orang bandar dan pinggir bandar yang terkesan akibat PKP. Orang kampung juga boleh memohon projek ini dengan syarat warganegara Malaysia dan umur 18 tahun ke atas.

Projek ini dipecahkan kepada 2 kategori.

1. Kategori Komuniti

Projek dilaksana di sekitar kediaman secara berkumpulan dengan bilangan minima 10 orang peserta.

2. Kategori Individu

Projek dilaksanakan secara individu di kawasan kediaman masing - masing.

Untuk pendaftaran Projek Pertanian Bandar, sila layari :

Projek Pertanian Bandar

Statistik Pengunjung

623406

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62570 Putrajaya.

Tel : 012-3624086 / 03-8871 3344/3329 | Faks : +603-8871 3342 | Emel : myprofil@iyres.gov.my | Privacy Policy