1

Maklumat Peribadi

Butiran Individu

Maklumat Penyelidik

Butiran Penuh Penyelidik
PAKAR RUJUK
PENYELIDIK BERSAMA (PAKAR LUAR)
EX-OFFICIO
PEER REVIEW
Kata laluan anda mestilah lebih daripada 8 aksara, hendaklah mengandungi sekurang-kurangnya 1 huruf dan 1 nombor.
Sahkan semula kata laluan.

Statistik Pengunjung

623406

INSTITUT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN BELIA MALAYSIA

Aras 10, Menara KBS, No. 27 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62570 Putrajaya.

Tel : 012-3624086 / 03-8871 3344/3329 | Faks : +603-8871 3342 | Emel : myprofil@iyres.gov.my | Privacy Policy