Penciptaan Pekerjaan

myGIG

Meningkatkan keterlibatan belia dalam ekonomi gig sebagai pekerjaan menjana pendapatan sama ada secara sambilan atau kekal sekaligus membantu belia yang terkesan akibak penularan wabak COVID-19. Selain itu, dapat membantu dalam mencipta peluang pekerjaan dan seterusnya membantu menjana pendapatan dan meransang peningkatan ekonomi negara.

Terdapat dua program utama di bawah paying MY GIG iaitu :

i. myGIG Servis - akan menfokuskan kepada belia yang berminat untuk menjana pendapatan tambahan dengan melakukan kerja-kerja atau tugasan yang ditawarkan oleh platform-platform gig di bawah program eRezeki kendalian MDEC seperti tugasan penghantar makanan dan barangan, menjalankan tinjauan, kru acara, juruteknik dan lain-lain lagi.

Untuk pendaftaran myGIG Servis, sila layari :

ii. myGIG Digital Freelance - menfokuskan kepada belia yang mempunyai kemahiran khusus seperti web designing, content creator, content writer, editor, dan pereka grafik di mana mereka akan dilatih di bawah program GLOW kendalian MDEC untuk menjadi pekerja bebas digital (digital freelancer) di atas platform-platform antarabangsa.

Untuk pendaftaran myGIG Digital Freelance, sila layari :