Dana & Kemudahan

SME Corp. Malaysia

i. Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)

Menggalak dan meningkatkan penglibatan golongan belia dalam bidang perniagaan dan keusahawanan melalui latihan keusahawanan berkaitan asas menjalankan perniagaan dan sekaligus menawarkan peluang pekerjaan.

Untuk maklumat lanjut mengenai TUBE, sila layari :

Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)