Dana & Kemudahan

Jabatan Belia dan Sukan (JBSN)

i. SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)

GERAN SEHINGGA RM15,000 KEPADA USAHAWAN BELIA SELURUH MALAYSIA !!!

TUBE @ PENJANA menawarkan geran permulaan perniagaan khusus bagi belia berusia 18-30 TAHUN yang terjejas sepanjang tempoh PANDEMIK COVID-19 / kehilangan pekerjaan dan BERMINAT menjadi usahawan

πŸ‘‰πŸ» Permohonan secara ONLINE di tube.smecorp.gov.my dan MULA MEMOHON pada 15-25 OKTOBER 2020

πŸ‘‰πŸ» Permohonan ini adalah PERCUMA

πŸ‘‰πŸ» Terbuka kepada belia yang BELUM PERNAH menyertai TUBE

TUBE SMECorp

ii. Human Resources Development Fund (HRDF)

FREE PROGRAM FUNDED BY HRDF - INNOVATION FOR FUTURE ENTREPRENEURS

Planning To Start Your Business ?

  1. Innovation is a process that relies on understanding the users’ needs and experiences as they continue to evolve.
  2. It is a solution-focused mindset that is critical to developing new ideas that can uncover potential opportunities, challenge assumptions and lead to product and service innovations.
  3. Through analysis and imagination, innovation empowers you to identify and implement human-centred and action-oriented solutions towards complex problems.
  4. With this you are now ready to explore various business opportunities through your ideas and creativity.
  5. You don’t only need money to start a business; you need to be innovative, unique and different from others in order to win the customers and market share.

Isi Borang