Sekiranya Saya Berminat, Bagaimana Cara Untuk Mendaftar?

Pendaftaran adalah PERCUMA. Sila layari di pautan http://ebelia.iyres.gov.my/register

Klik Daftar (bagi pendaftaran akaun baharu) / Log Masuk (bagi yang telah mendaftar & pengemaskinian maklumat)

Sekiranya Saya Berminat, Bagaimana Cara Untuk Mendaftar?

Pendaftaran adalah PERCUMA. Sila layari di pautan http://ebelia.iyres.gov.my/register

Klik Daftar (bagi pendaftaran akaun baharu) / Log Masuk (bagi yang telah mendaftar & pengemaskinian maklumat)

Card image cap
Program Skim Perantisan Nasional (SPN)

Program tawaran baharu Kolaborasi Rentas Kementerian bagi memberi pengalaman bekerja melalui jaminan pekerjaan oleh syarikat/organisasi yang terlibat dan membantu melonjakkan kebolehpasaran belia pasca COVID-19.

Lihat Program
Card image cap
myGIG

Bertujuan meningkatkan keterlibatan belia dalam ekonomi gig sebagai pekerjaan menjana pendapatan sama ada secara sambilan atau kekal serta membantu dalam mencipta peluang pekerjaan.

Lihat Program
Card image cap
National Employment Services – (PERKESO)

Menyediakan kemudahan Perkhidmatan Pekerjaan kepada rakyat Malaysia melalui Portal Pekerjaan MYFutureJobs. Kepada semua pencari kerja khususnya golongan belia dan graduan perlu memanfaatkan kemudahan ini.

Lihat Program
Card image cap
Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA)

PENJANA - Pelan Jana Semula Ekonomi Negara berjumlah RM 35 Billion bertujuan untuk memulihkan ekonomi negara.

Lihat Program
Card image cap
MyCensus 2020

Melaksanakan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020

Lihat Program
Card image cap
Program Penempatan Pekerjaan Dalam Syarikat Pengurusan Fasiliti (FM)

Program yang memberi keutamaan kepada personel teknikal yang masih menganggur/diberhentikan akibat pandemik COVID-19.

Lihat Program
Card image cap
PENJANA HRDF - Job Placement

Menawarkan platform untuk memadankan anda dengan bakal majikan serta menawarkan latihan dan kemahiran berasaskan industri.

Lihat Program
Card image cap
Program Pembangunan Usahawan Anak Muda Kota

Inisiatif penggalakan usahawan muda kota

Lihat Program
Card image cap
Penyelia Dan Pembanci

Jawatan Kosong Penyelia dan Pembanci bagi Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia.

Lihat Program
Card image cap
Penjualan Dan Pemasaran

Untuk menjadikan sayur lebih "COOL"!

Lihat Program
Card image cap
Universiti Teknologi Mara

Cawangan Kelantan

Lihat Program
Card image cap
Majlis Daerah Pontian

Kerajaan Negeri Johor

Lihat Program
Card image cap
Universiti Putra Malaysia

Kampus Bintulu Sarawak

Lihat Program
Card image cap
Kementerian Pembangunan Luar Bandar / FELCRA

Lihat Program
Card image cap
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Pahang

Lihat Program
Card image cap
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

Lihat Program
Card image cap
Institut Akauntan Negara (MIA)

Lihat Program
Card image cap
Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (iLEAD)

Lihat Program
dana dan kemudahan oleh kementerian pertanian dan industri makanan
Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan
Lihat Program
Card image cap
Kementerian Sumber Manusia
Lihat Program
Card image cap
Kementerian Wilayah Persekutuan
Lihat Program
Card image cap
Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi
Lihat Program
Card image cap
Jabatan Pertanian
Lihat Program
Card image cap
Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)
Lihat Program
Card image cap
Jabatan Belia Dan Sukan (JBSN)
Lihat Program
Card image cap
Kementerian Sumber Manusia
Lihat Program
Card image cap
Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi
Lihat Program
Card image cap
Kolej Universiti Antarabangsa PICOMS
Lihat Program
Card image cap
InvestKL
Lihat Program
Card image cap
Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia
Lihat Program

Profil Belia merupakan satu sistem yang berpusat bagi mengumpulkan data-data berkaitan profil belia di Malaysia

Kumpulan belia yang bertindak sebagai Crew ICE yang membantu menjalankan aktiviti penyelidikan secara empirikal di pelbagai peringkat

Untuk perhatian, sebelum ke Maklumat Lanjut untuk mendapatkan informasi berkaitan Peluang Pekerjaan yang disediakan, anda perlu mendaftar terlebih dahulu di dalam sistem Profil Belia dengan klik Daftar.

Senarai dana dan kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan

Senarai latihan kemahiran yang disediakan oleh Kerajaan

Populasi Belia Malaysia
(15 tahun - 40 tahun)

Jumlah populasi belia di Malaysia 2020
15,101,000

Profil Belia

Jumlah belia yang telah mendaftar profil belia
163,564

Ahli ICE

Jumlah profil belia sebagai ahli ICE
5363